Coslat Certified
Network Security Professional


CCNSP Sertifikasına sahip uzmanlar, Coslat Firewall'un ilk kurulum aşamalarını tamamlayacak yeteneklere sahip olabilir, yerel ağdaki güvenlik adımlarını atabilir, küçük bir misafir ağı için yapılandırma sağlayabilir ve temel sorun çözme araçlarını kullanabilir. Bu sayede ağ güvenliği için gerekli olabilecek ilk adımların atılmasına yön verebilir.

İlk Kurulum ve Yapılandırma
 • WAN Yapılandırma (Bridge Mode)
 • WAN Yapılandırma (Statik IP)
 • WAN Yapılandırma (DMZ Mode)
 • Lan Yapılandırma
 • DHCP Sunucu Yapılandırma
 • DHCP Sunucu Yapılandırma
 • Eğitim İçeriği
  DHCP Aralık Belirleme
  IP-MAc Eşleştirme
  DHCP Seçenekler (DNS sunucu )
  Port Yönlendirme
 • Port Yönlendirme
 • Eğitim İçeriği
  Port Yönlendirme
  Kaynak Belirleme
  Güvenlik Duvarı Kurallar
 • Güvenlik Duvarı Kurallar Yönlendirme
 • Eğitim İçeriği
  Gruplar
  Zamanlayıcı
  Kurallar
  Hizmet Portalı Genel Yapılandırma
 • Genel Yapılandırma
 • Kayıt Sayfası
 • Kullanıcı Ayarları
 • 5651 Loglama Ayarları
 • Yerel İmzalama
 • Nitelikli İmzalama
 • İmzalama Periyodu
 • Araçlar
 • Araçlar
 • Eğitim İçeriği
  Ping - Traceroute
  Hız Testi
  Port Testi
  Trafik Grafikleri
  Kullanıcı Arayüzü Yapılandırma
 • Web Arayüz
 • Komut Satırı Arayüzü