08-01-2020 Tarihinde yayınlanan güncelleme içeriği

08-01-2020 Tarihinde yayınlanan güncelleme içeriği

08.1.2020

08-01-2020 Tarihinde yayınlanan güncelleme içeriğinin detayları aşağıdaki gibidir.
 • İşletim sistemi çekirdeği ve çalışan servisler için Güvenlik güncellemeleri yapıldı.
 • Syslog ayarlarına 5651 kayıtlarını syslog ile diğer loglardan ayrı olarak gönderecek seçenek eklendi.
 • Hizmet portalına güncelleme sonrası otomatik olarak veritabanı tablolarını ve portal dil ayarlarını senkronize edecek fonksiyon eklendi.
 • Sponsor onay ekranında reklam gösterme hatası giderildi.
 • Active directory entegrasyon yazılımının indirme linki Coslat arayüzüne eklendi.
 • Hizmet portalı kullanıcılar sayfasına gruba göre arama eklendi.
 • Hizmet portalına grup yöneticisi eklendi.
 • Hizmet portalında bölgeye göre anket seçeneği eklendi.
 • Hizmet portalında otomatik izinli mac adresi ekleme özelliğine kullanıcı silindiğinde mac adreside silinecek şekilde iyileştirme yapıldı.
 • 5651 canlı log izleme sayfasında iyileştirme yapıldı.
 • Hizmet portalında portala gelen yasaklı mac adresi loga yazıldı.
 • Hizmet portalında izinli ip ve mac adreslerine süre tanımı eklendi.
 • Hizmet portalına sabeeapp otel entegrasyonu eklendi.
 • Hizmet portalında raporları pdf olarak dışarıya aktarma özelliği iyileştirildi.
 • Hizmet portalında ankete anonim seçeneği eklendi.