16-11-2020 Tarihinde yayınlanan güncelleme içeriği

16-11-2020 Tarihinde yayınlanan güncelleme içeriği

16.11.2020

  • Url Filtreleme loglarının opsiyonel olarak syslog ile gönderilmesini sağlayan seçenek eklendi.
  • Hizmet portalında toplu olarak açılan kullanıcılar export edildiğinde gruba kota ve hesap süresi verilmişse bunlarında çıktıya aktarılması sağlandı.
  • Hizmet portalında kalıcı oturum özelliğinde iyileştirme yapıldı.
  • Sistem kullanıcılarının parola uzunluğu ve özel karakter kullanımı zorunluğu opsiyonel hale getirildi.
  • Web arabirimine ve SSH konsoluna parola denemesinde engelleme kriterleri sıkılaştırıldırıldı.
  • OpenVPN istemci ayarlarını dışa aktarmada iyileştirme yapıldı.
  • SNMP servisinde iyileştirme yapıldı.
  • Read-only kullanıcı yetkilendirmesinde iyileştirmeler yapıldı.
  • IDS/IPS servisinde engelleme modunda iyileştirmeler yapıldı.