FTP Yedekleme

FTP Yedekleme

09.8.2012
FTP Yedekleme - FTP BACKUP

Coslat üzerindeki 5651 kayıtlarını otomatik olarak ftp sunucusuna aktarmak için aşağıdaki adımları izleyiniz.
" Sistem " menüsünden " Log Yedekleme " seçilir.FTP'ye yedekle: FTP yedekleme servisinin açık yada kapalı olduğunu belirtir.

FTP adresi: Yedeklerin hangi FTP adresine gönderileceğini belirtir.

Kullanıcı adı: Hedef FTP adresi kullanıcı adı bilgisini belirtir.

Parola: Hedef FTP adresi parola bilgisini belirtir.
Yedeklenecek aralık:Hangi zaman aralığının yedekleneceğini belirtir.
FTP Klasörü: Hedef FTP adresindeki hedef klasörü belirtir.
Pasif Kip: FTP pasif modu aktif eder.Sıklık seçenekleri: Yukarıda belirtilen ayarlar dogrultusunda yedeklemenin hangi sıklıkta yapılacağını belirtir.Başarılı yedeklemeler: Sorunsuz bir şekilde FTP'ye aktarılmış yedeklemeleri gösterir.

Başarısız yedeklemeler: FTP aktarma sırasında hata olmuş yedeklemeleri gösterir.