SIKÇA SORULAN SORULAR Firewall (Güvenlik Duvarı)’ımda tüm kurallar düzgün gözüküyor, fakat çalışmıyor!

SIKÇA SORULAN SORULAR Firewall (Güvenlik Duvarı)’ımda tüm kurallar düzgün gözüküyor, fakat çalışmıyor!

22.8.2017


1- Güvenlik Duvarı tanımlarınızda yanlış bir tanım girmiş olabilirsiniz. (Olmayan bir domain, yanlış ip adresi, yanlış tanımlamalar)

- Güvenlik Duvarı altında Gruplar altındaki tanımlamalarınızı kontrol edin.
-Vekil sunucu ayarlarınızda Transparan bölümünde Bu hedef IP’ler için Vekil Sunucu’yu atla ve Bu kaynak IP’ler için Vekil Sunucu’yu atla tnımlamalarınızda çözümlenemeyen bir domain veya yanlış bir ip olup olmadığını kontrol edin.

Tanımlarında bir sorun gözükmüyor! Nasıl emin olabilirim? veya Sorun başka bir yerde olabilir mi?

-Tanımlamalarınız doğru ise, Kuralları uyguladıktan sonra sistem loglarını kontrol edin. Sistem loglarında hangi satırda hata olduğunu gösterecektir.  
-Aşağıdaki komut ile satıra gelip detayına bakın.

less -N /tmp/rules.debug